Zoals bekend, hebben we nog steeds te maken met een strenge lockdown om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Daarbij is er vanuit de Boeddhistische Unie Nederland een dringend verzoek geweest aan alle boeddhistische organisaties om ons hier bij aan te sluiten. Dat doen we dus. Dat betekent dat de bijeenkomsten in de zendo tot nader bericht niet door zullen gaan. Wat wel doorgaat is de mogelijkheid om de bijeenkomsten van de doorgaande groepen op maandag-, dinsdag- en donderdagavond online bij te wonen, evenals de introductiecursus en de studieklassen. We hopen van harte dat we vanaf eind maart weer in de Zendo bijeen kunnen komen. 

 

 

 

Het Herfstnummer van het Kanzeon Schrift is verschenen.

Zie deze link voor de meest recente uitgave.

Zie deze link voor een overzicht van alle uitgaven.

 

Oprichter van de Kanzeon Zen Centrum Rotterdam Niko Tenko Tydeman Roshi laat weten dat van nu de website www.mystieknetwerk.nl toegankelijk is.

Deze website biedt een verzameling teksten, gedichten, beschouwingen, muziekfragmenten, die een antwoord geven op de vraag: wat is de mystieke bron van religie? De citaten worden begeleid met een korte inleiding of commentaar.

Over de website zegt Niko: "Met deze website wil ik blijven staan bij het inwendige van de religiositeit, bij datgene wat niet altijd zichtbaar is, wat subjectief, persoonlijk, individueel is, hoewel dit persoonlijke, subjectieve blijkbaar ook gedeeld wordt met anderen, waardoor het toch weer een bepaalde mate van algemeenheid of objectiviteit kent. Zo kent de mystiek zijn eigen vorm van wetenschappelijkheid."