Met Gretha Myoshin Aerts en Helma Jifu Vulink

Zondagmiddag 27 mei 14.00 – 17.00

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

Kosten: 30 euro

Maximaal aantal deelnemers: 18

 

Lezing. over het werk van Marina Abramović door Gretha,

“Ik had absolute vrijheid ervaren –ik had gevoeld dat mijn lichaam geen grenzen had, geen limiet, dat pijn er niet toe deed, dat niets er toe deed – en dat bracht me in een roes.” Marina Abramović.

De 70 jarige Marina Abramović is wereld beroemd geworden door haar project: “The artist is present” in het MOMA, New York, waar ze 90 dagen lang 7 uur per dag de Tibetaanse Boeddhistische praktijk van het in elkaars ogen kijken beoefende.

Haar hele (artistieke) leven heeft in dienst gestaan om in eerste instantie de grenzen van haar eigen lichaam en geest te verkennen d.m.v. performances. Een belangrijk deel samen met haar partner Ulay. De toeschouwer werd soms medeperformer. Later kwamen daar installaties bij, die gericht waren om vooral de bezoeker te laten ervaren. Ze is beoefenaar van het Tibetaans Boeddhisme en bezocht Zuid-Amerikaanse Sjamanen.

 

Workshop – “Ontmoeten” door Helma

Ook in onze Zen beoefening onderzoeken we de grenzen van ons lichaam en onze geest; creëren we ruimte door onze gedachten en gevoelens te laten voor wat ze zijn en onze zienswijze en ideeën over onszelf en de wereld wat transparanter te laten worden. We oefenen met een ander perspectief te kijken, te functioneren; minder gebaseerd op onze angsten en poging tot controle, meer en vanuit de open ruimte die we in ons zelf ontdekken.

In theatrale improvisaties werken we eveneens vanuit deze ruimte.

In de workshop wordt er via beweging, spel en vormelementen op een speelse wijze het thema ‘ontmoeten’ uitgewerkt.

Ontmoeten vraagt open ruimte, steeds weer opnieuw met je hele wezen hier, nu aanwezig zijn. Een zekere mate van veilig voelen en vertrouwen is onontbeerlijk om tot ontmoeten te kunnen komen. Vormen kunnen helpen om onze ontmoeting te laten ontstaan of om zeep te helpen. Kunnen we vanuit de leegte de vorm laten ontstaan, steeds weer opnieuw?

Gretha heeft gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en is werkzaam als beeldend kunstenaar.

Helma heeft Theater gestudeerd aan De Hogeschool der Kunsten en is werkzaam geweest als theaterdocent/regisseur en actrice.