Inleiding

In het belang van alle sangha-leden alsook de leden van onze huurders, is een Corona veiligheidsprotocol ontwikkeld om meditatiebijeenkomsten weer te kunnen laten plaatsvinden in Zen Centrum Rotterdam. Het protocol is gebaseerd op de huidige richtlijnen van het RIVM en suggesties en ideeën van Boeddhistische Unie Nederland. Hieronder de tekst van het protocol. Je kunt het In het belang van alle sangha-leden alsook de leden van onze huurders, is in mei 2020 een Corona veiligheidsprotocol ontwikkeld om meditatiebijeenkomsten op een veilige wijze te kunnen laten plaatsvinden in Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Periodiek is en wordt het protocol aangepast en gepubliceerd op de website van Kanzeon Zen centrum Rotterdam. Voor het protocol zijn de actuele richtlijnen van het RIVM en suggesties en ideeën van Boeddhistische Unie Nederland geraadpleegd. 

Uitgangspunt

De eigen verantwoordelijkheid van de sangha-leden en de leden van onze huurders staat voorop en is bij het werken met een veiligheidsprotocol belangrijk. Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het Coronavirus zich snel verspreiden. Daarom dient iedereen naast het in acht nemen van de eigen veiligheid ook die van de ander te borgen.

Heb je gezondheidsklachten (m.n. verkoudheidsklachten), dan blijf je thuis. Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het Coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Hen wordt aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen van het RIVM goed op te volgen. Daarom en gezien de maatregelen binnen het openbaar vervoer, zal Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, indien mogelijk, bijeenkomsten digitaal verzorgen via Zoom zodat ook vanuit de thuisomgeving geparticipeerd kan worden.

De hoofdlijnen

• De zendo/meditatieruimte is vanaf 1 juli 2020 beperkt opengesteld voor meditatie-bijeenkomsten.
• Daarnaast zullen bijeenkomsten zoveel mogelijk online worden aangeboden.
• Wie ook maar de minste verschijnselen vertoont van verkoudheid, blijft thuis.
• Dit geldt ook voor mensen die een huishouden delen met mensen met verkoudheidsklachten, of met een vastgestelde Coronabesmetting.
• Vanaf het wachten buiten bij de voordeur tot aan het moment dat je op je kussen zit, is het dragen van een mondkapje verplicht.
• Tijdens de kinhin of op weg naar het toilet is het dragen van het mondkapje eveneens verplicht.
• In de zendo/meditatieruimte zijn maximaal 12 meditatie/zitplaatsen gemarkeerd, inclusief 1 voor de zen-/meditatieleraar.
• In de zendo/meditatieruimte mediteren kan nadat is ingeschreven bij de zen-/meditatieleraar en een bevestiging is ontvangen. Hiermee voorkomen wij dat leden voor niets naar Kanzeon Zen Centrum Rotterdam komen.
• Bij het betreden van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar en loopt direct door naar de zendo/meditatieruimte. Vervolgens neemt met een gemarkeerde meditatie/zitplaats in, in volgorde van binnenkomst.
• Eén voor één (de 1,5 meter respecterend) doet iedereen zijn jas en schoenen uit in de ruimte direct na de voordeur. Daarbij neemt iedereen zijn jas en schoenen mee naar de zendo/meditatieruimte in een schone en gesloten tas en plaatst deze bij zich.
• De dharmales kan onderdeel zijn van de meditatiebijeenkomsten in de zendo/meditatieruimte.
• Daisan (onderhoud met de leraar) vindt plaats in de zendo/meditatieruimte of via Zoom op basis van afspraak met de zen-leraar.
• Het zingen van sutras en de vier-geloften zal in de zendo/meditatieruimte in stilte gebeuren (een sangha-lid die participeert via Zoom kan hardop reciteren).
• Tijdens Kinhin (loopmeditatie) wordt een mondkapje gedragen en de kinhin wordt in een laag looptempo gedaan en te allen tijde met 1,5 meter afstand tot de ander.
• Er vindt geen zen-service plaats tijdens de zit-/meditatieavonden.
• De wc’s kunnen gebruikt worden maar oppervlaktes dienen na ieder toiletbezoek door de gebruik(st)er direct schoongemaakt te worden. Wanneer je je naar de wc begeeft, is het dragen van een mondkapje verplicht.
• De keuken en theeruimte worden niet gebruikt anders dan voor het schoonmaken van de handen en het doorlopen naar de zendo/meditatieruimte.
• In het geval van twee doorlopende groepen op één avond verlaat groep 1 de zendo om 19:30 uur. Van de leden van groep 2 wordt verwacht dat zij niet eerder dan 19:50 uur bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam arriveren.
• Indien overheidsregulering in relatie tot Corona verandert, zal Kanzeon Zen Centrum Rotterdam overeenkomstig handelen. Leden en huurders worden vervolgens geïnformeerd.

 

Het veiligheidsprotocol

Afstand
 • Bijeenkomsten worden ook zoveel mogelijk online worden aangeboden.
 • Voordat er wordt afgereisd naar Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, is de komst geregistreerd en bevestigd door de zen-/meditatieleraar of degene die de bijeenkomst leidt. Er is plaats voor maximaal 12 personen in de zendo/meditatieruimte, inclusief 1 plaats voor de zen-/meditatieleraar.
 • Bij de ingang van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam zullen de basisregels voor iedereen middels een poster zijn weergegeven, inclusief de anderhalve meter afstand die iedereen in acht dient te nemen.
 • Buiten Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houdt iedereen die wacht om naar binnen te gaan, afstand tot de andere wachtenden (minimaal 1,5 meter) en draagt een mondkapje.
 • Na het betreden van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, loopt ieder sangha-lid/bezoeker direct door naar de zendo/meditatieruimte en neemt plaats op het kussen. Op dat moment mag het mondkapje af.
 • Eén voor één (de 1,5 meter respecterend) doet iedereen zijn jas en schoenen uit in de ruimte direct na de voordeur. Daarbij neemt iedereen zijn jas en schoenen mee naar de zendo/meditatieruimte in een schone en gesloten tas en plaatst deze bij zich.
 • Begroeting blijft beperkt tot een knikje of het vouwen van de handen. Anderhalve meter afstand is de norm, er worden geen handen geschud en er wordt niet geknuffeld.
 • Op de deur van de zendo/meditatieruimte staat aangegeven dat deze ruimte een maximum aantal van twaalf (12) personen mag bevatten.
 • In de zendo/meditatieruimte is op de vloer duidelijk aangegeven waar de twaalf zit-/meditatieplekken zich bevinden. Dit is een vaste opstelling. Bij het bepalen van deze vaste plaatsen is rekening gehouden met minimaal 1,5 meter ruimte tussen de zit-/meditatieplekken.
 • Na het betreden van de zendo/meditatieruimte wordt direct een plaats ingenomen, op volgorde van binnenkomst.
 • De zendo/meditatieruimte zal in stilte worden betreden zodat ieder sangha-lid aandacht heeft voor de omgeving en afstand behoudt tot de anderen
 • In het geval van twee doorlopende groepen op één avond verlaat groep 1 de zendo om 19:30 uur. Van de leden van groep 2 wordt verwacht dat zij niet eerder dan 19:50 uur bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam arriveren. Pijlen op de grond geven de looprichting aan. Ook bij het verlaten van de zendo/meditatieruimte houdt iedereen 1,5 afstand tot elkaar.
 • Feestelijke bijeenkomsten worden tot nader besluit niet georganiseerd.
Hygiëne
 • Deurknoppen zullen voorafgaand aan iedere bijeenkomst worden schoongemaakt.
 • De toilet- en keukenruimtes kunnen (beperkt) gebruikt worden. Echter, van de gebruiker wordt verwacht dat hij/zij deze ruimte ook weer schoonmaakt.
 • Voor het betreden van de zendo/meditatieruimte worden de handen schoongemaakt met aanwezige desinfectiegel.
 • De deuren van de zendo/meditatieruimte zullen deels open blijven staan om een goede ventilatie te garanderen en om te voorkomen dat de deurklink gebruikt moet worden.
 • Het elektrische ventilatiesysteem staat te allen tijde aan en de ventilatiesleuven zijn allen geopend ten einde een goede luchtcirculatie te verzorgen.
 • Bij zazen (mediteren) zit men of met het gezicht naar de muur of met het gezicht naar elkaar.
 • Gezamenlijk zingen is niet toegestaan. (Een sangha-lid die participeert via Zoom kan desgewenst zingen en hardop reciteren).
 • Daisan (onderhoud met de leraar) vindt plaats in de zendo/meditatieruimte of via Zoom op basis van afspraak met de zen-leraar.
 • Van de Kinhin (loopmeditatie) wordt alleen de langzame kinhin gedaan, dus uitsluitend in een laag looptempo en te allen tijde met 1,5 meter afstand tot de ander. Tijdens de kinhin wordt het mondkapje gedragen.
 • Er vindt geen zen-service plaats tijdens de zit-/meditatieavonden.
 • Tijdens de zit-/meditatieavonden kan een dharmales plaatsvinden aangezien de afstand tussen de leraar en de rest van de aanwezigen meer dan 2 meter bedraagt.
Bescherming
 • Het dragen van een mondkapje is in alle ruimtes van de zendo en voor alle aanwezigen verplicht.
 • Het mondkapje mag alleen af als je op het kussen zit.
 • Handschoenen en mondkapjes zijn aanwezig voor degene die de deurkrukken schoonmaakt na iedere meditatiebijeenkomst.
 • Handschoenen en mondkapjes zijn aanwezig voor degene die de sangha leden aan de deur ontvangt en verder begeleidt.
 • Een sangha-lid/bezoeker met gezondheidsklachten (m.n. verkoudheidsklachten), komt niet naar Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Deze kan, indien mogelijk, participeren via een onlineverbinding.
 • Dit geldt ook voor mensen die een huishouden delen met mensen met verkoudheidsklachten, of met een vastgestelde Coronabesmetting.
 • De RIVM adviseert sangha-leden/bezoekers van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening (die over het algemeen ernstiger ziek kunnen worden van het Coronavirus), om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen van het RIVM goed op te volgen. Als alternatief voor het fysiek bijwonen van een bijeenkomst kan vaak via een onlineverbinding geparticipeerd worden.
 • Bij niezen of hoesten zal dit te allen tijde in de elleboog gedaan worden.
 • Bij twijfel over verkoudheid; blijf thuis.
Handhaving

• Het veiligheidsprotocol is aanwezig in Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, staat op de website van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam en is gedeeld met de huurders.
• Als je de zendo bezoekt, dien je zelf voor een mondkapje te zorgen. Als je geen mondkapje bij je hebt, kun je in principe niet deelnemen aan de bijeenkomst.
• De zen-/meditatieleraar of degene die een bijeenkomst in de zendo/meditatieruimte leidt, handhaaft het veiligheidsprotocol.
• Alleen bezoekers van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam die hun komst aangemeld hebben en een bevestiging hebben ontvangen van de zen-/meditatieleraar (of degene die de bijeenkomst leidt), kunnen Kanzeon Zen Centrum Rotterdam betreden.
• Mensen die zich opzettelijk niet aan de instructies houden worden wordt onmiddellijk na constatering van dit feit gevraagd de zendo te verlaten en zij worden in het vervolg uitgesloten van deelname aan de bijeenkomsten in Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

Belangrijk

Op basis van veranderende besluitvorming van de overheid en RIVM kan het Corona veiligheidsprotocol veranderen.

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam zal de leden en de huurders van de zendo/meditatieruimte hierover informeren.

 

Bronnen
 • Rijksoverheid
 • RIVM
 • Veiligheidsprotocol bijeenkomsten boeddhistische gemeenschap, Boeddhistische Unie Nederland
Verwijzingen

basisregels.png

hygieneregels.png