ANBI-status

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is erkend als een algemeen nut beogende instelling, en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat donateurs aan Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, onder voorwaarden, hun giften af mogen trekken van de belasting. Zie voor de voorwaarden de website van de belastingdienst. 

Naam instelling

Stichting Zen Centrum Rotterdam Kanzeon

RSIN

8112 48 598

Adres

Noordsingel 168

3032 BK Rotterdam

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

In 1988 is Nico Tydeman begonnen met een boeddhistisch leerhuis in Rotterdam, dit werd de stichting Zengroep Rotterdam Kanzeon. Dit initiatief is in 30 jaar uitgegroeid tot een levendige Zen Centrum, met programma’s op 3 avonden, zaterdagen en diverse weekenden.

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is een toevluchtsoord midden in de stad, een plek om stil te zijn en stil te worden, een ruimte voor bezinning en meditatie. Zen is plaatsnemen op een meditatiekussen, de geest leren kennen en niet langer bevangen raken door gedachten en emoties. Zen is een levenswandel, een manier om het leven te aanschouwen en te handelen vanuit die aanschouwing.

Iedereen is welkom bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

Doelstelling

De bestudering en praktische beoefening van het Zenboeddhisme. Kanzeon Zen Centrum Rotterdam wil de volgende doelen nastreven:

  • het bevorderen van de interesse en studie, het beoefenen en het uitbreiden van het Zen Boeddhisme, in de vorm waarin het door Nico Tydeman Sensei in Nederland tot ontwikkeling is gebracht
  • ondersteuning en verspreiding van het Zen Boeddhisme in de Japanse Soto traditie (hoofdkwartier Eiheiji, Japan) van Maezumi Roshi, Genpo Roshi en die Nico Tydeman Sensei doorgegeven heeft in Rotterdam en omgeving.

Zen Centrum Rotterdam tracht haar doel te bereiken door:

  • het organiseren van bijeenkomsten en cursussen;
  • het ondersteunen van leerlingen met betrekking tot de beoefening en de bestudering van het Zen Boeddhisme
  • boeken over het Zen Boeddhisme of daarmee in verband staande onderwerpen beschikbaar te stellen en/of te verkopen
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Spiritueel leiderschap

Roshi Gretha Myoshin Jikai Aerts is spiritueel leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Zij ontving haar zentraining van twee meesters: Genpo Merzel Roshi, die haar de naam Myoshin gaf, en Niko Tenko Tydeman Roshi, die haar op 24 februari 2011 Dharmatransmissie gaf en Inka in februari 2019.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemeen bestuursleden (zendo en public relations).

Voorzitter
Herman Geul | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris
Therese Stam | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester
Paul van Mechelen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen bestuurslid (zendobeheer)
Ivo Brandsen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen bestuurslid (public relations)
Willem Vos | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen salaris of bezoldiging. De leraren ontvangen evenmin salaris of bezoldiging, doch slechts een bescheiden vergoeding voor de activiteiten die ze verrichten.

 

Financiële Verantwoording

Balans 31/12/2018

Balans 31/12/2018

Financieel jaaroverzicht 2018

 Financieel jaaroverzicht 2018

 

Bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houden wij ons aan de ethische code 

Toch kan het zijn dat ook binnen onze sangha sprake is van ongewenste omgangsvormen. Het kan bijvoorbeeld gaan om (seksueel) intimiderend gedrag, pesten, discriminatie of schending van vertrouwen. 

In eerste instantie is de leraar het eerste aanspreekpunt indien sprake is van ongewenst gedrag.

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, de leraar zelf betrokken is of er een andere reden is waarom de leraar in de ogen van de klager niet de juiste persoon is om de klacht te behandelen, bestaat de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij een externe vertrouwenspersoon.  Wij maken hiervoor gebruik van de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland. Zie daarvoor https://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/.

Voor alle andere gevallen waarin iemand zich onheus behandeld voelt of anderszins klachten heeft over de gang van zaken binnen de sangha kan men zich wenden tot de voorzitter van het bestuur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Studieklas’ Het verkennen van de 10 geloften’

o.l.v. Leo Sumitra Huijg Sensei.

Workshop 'Leven met Sterven' onder leiding van Irène Kaigetsu Bakker Sensei

 Je kunt je voor deze workshop alleen nog aanmelden voor de wachtlijst. 

Deel 1

“Lieverd, het leven is als sneeuw. Je kunt het niet bewaren!” (Herman van Veen)

Wat is onze eigen verhouding tot vergankelijkheid en dood?’
Deze vraag zal centraal staan tijdens deze 2-daagse workshop in de zendo van Gretha Aerts Sensei in Rotterdam.


In deel 2 van “Leven met Sterven' zal het thema zijn: ‘Hoe kunnen we werkelijk aanwezig zijn voor iemand die gaat sterven?’

Deelname aan deel 1 is voorwaarde om aan deel 2 deel te kunnen nemen.

We weten maar één ding echt zeker: ieder van ons zal ooit sterven. En daar denken we niet graag aan. Velen van ons zijn 'als de dood voor de dood'. Geconfronteerd met onze eigen vergankelijkheid of met de dood van dierbaren weten we ons vaak 'geen raad'.
Ontkenning van onze eindigheid levert echter niet minder angst op. Integendeel: juist het besef dat wij eens ophouden in deze vorm te bestaan kan ons helpen ons leven zoals het nú is meer te waarderen en 'ten volle' te Leven! Het accepteren van de eindigheid van het leven is niets anders dan het accepteren van ons leven zelf, nu!

Locatie Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

Noordsingel 168 3032 BK Rotterdam

Datum en tijden
13 april: 10.30 - 17.00 uur. En 's avonds de film 'Departures'
14 april: 10.00 - ca. 16.00 uur

Kosten
 € 125, reductie voor minder draagkrachtigen in overleg met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maximaal aantal deelnemers van 25 is bereikt. Je kunt je alleen nog aanmelden voor de wachtlijst. 

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan

WORKSHOP SHAKUHACHI

16 februari 2018 van 10‐12 uur

kosten: 15 euro

shakuhachi

Het Shakuhachi is een Japanse bamboe fluit. Het werd gebruikt door de Fuke stroming binnen het Zen Boeddhisme om Suizen te beoefenen (blazende meditatie)

Hélène Seiyu Codjo heeft de shakuhachi in Parijs (Frankrijk) gestudeerd. Sinds 2006 volgt zij regelmatig de masterclasses van Teruhisa Fukuda, Japanse grootmeester en leider van de Hijiri-kaï school. In januari 2013 heeft ze het Jun Shihan diploma met de naam Seiyu (HolyKindness) ontvangen van Teruhisa Fukuda. In november 2015 ontvangt ze van hem het Shihan (meester) diploma.

Op zaterdagochtend 16 februari geven we je de mogelijkheid om met dit bijzondere instrument kennis te maken. Tijdens de workshop leer je de juiste houding om de basisnoten van de shakuhachi te spelen. Door gevarieerde oefeningen geef je aandacht en ruimte aan je ademhaling. Je geest en lichaam werken muzikaal en spiritueel samen. Je maakt kennis met de Japanse muzieknotatie en je leert hopelijk je eerste noten te spelen. Het aantal plaatsen voor deze unieke kennismaking is beperkt tot acht en de eigenbijdrage bedraagt 15 euro.

Aanmelden kan bij paul van mechelen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Helene

 

Gastspreker Edel Maex ‐ De bereidheid om te kijken.

Donderdag 20 juni 19.45 – 21.30 uur

Edel Maex


Edel Maex is psychiater en hoofd van de stresskliniek in het VNA in Antwerpen, waar hij werkt met de methode van de Mindfulness Based Stress Reduction. Daarnaast heeft hij een zentraining gevolgd en verzorgt zenonderricht in Antwerpen en omgeving. Edel sluit in zijn beleving van zen het nauwst aan bij het onderricht van de hem zeer dierbare zenleraar Ton Lathouwers en Maha Karuna Ch’an.

Hij schreef diverse boeken waaronder:

  • Mindfulness. In de maalstroom van je leven
  • Een kleine inleiding in het boeddhisme
  • Wat mindfulness niet is...
  • De bereidheid om te kijken (zijn nieuwste boek)

Zie voor meer informatie www.levenindemaalstroom.be

Toegankelijk voor iedereen,  vrijwillige donatie €10.

Wil je komen en ben je geen vaste bezoeker van de donderdaggroep, meld je hier aan bezoeker. 

Donatie vragen we niet aan mensen met een seizoenskaart. 

 

 

6 donderdagavonden 18:00 – 19:30 uur

17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart

Met Gretha Myoshin Jikai Aerts Roshi 

Kosten: 90 euro

 

In Zen is een van de belangrijke leermethoden het werken met koan. En vaak wordt er in een dharmales uitgegaan van zo’n koan verhaal. Ze lijken omgeven met een aura van moeilijk, een onbegrijpelijke puzzel, maar is dat zo? Een koan is een kort verhaal, waarin een ontmoeting plaats vindt, een gesprek gevoerd wordt, een verbeelding of een gedicht gebruikt wordt. In deze verhalen gebeurt iets, meestal tussen de Zenmeester en zijn leerling. Deze ontmoeting werkt transformerend; een moment van heelheid, inzicht, lichtheid en liefde voor het bestaan en mijn eigen leven.

In deze zes bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan wat koans zijn, hoe ermee te werken, de rol van de leraar hierbij. En we gaan er in de groep mee werken. Ik maak gebruik van koans uit de traditionele verzamelingen zoals de Mumonkan, Hekiganroku of Denkoroku, maar ook uit “Het Verborgen Licht” (The Hidden Lamp), een verzameling van 100 verhalen waarin vrouwen een grote rol spelen.

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam werkt met en bewaart enkele eerder door u aan ons verstrekte privé gegevens van u.

Sinds kort is de nieuwe wet over de privacy van kracht en vanzelfsprekend willen wij ons aan die wet houden.

 

Het is, niet alleen vanuit het oogpunt van de wet, voor u en ons van belang te weten welke gegevens wij van u hebben en wat we ermee doen.

 

Dat willen we graag inzichtelijk maken:

 

Voor zover van u ontvangen wordt uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en donatiegegevens van u bewaard.

 

Uw gegevens worden bewaard ten behoeve van de financiele administratie en verder alleen bewaard en gebruikt ten behoeve van het bevestigen en informeren over een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.

 

U krijgt de Nieuwsbrief regelmatig per e-mail toegestuurd, tenzij u zich daarvoor eenmalig heeft afgemeld.

 Uw gegevens worden uitsluitend en alleen, en voor zover functioneel noodzakelijk, gedeeld met de staf (leraren / bestuursleden) van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

 

Mochten we gegevens willen delen met andere deelnemers (bv. op de deelnemerslijst van de Sesshin, zodat mensen met elkaar samen kunnen reizen) dan vragen we voortaan vooraf toestemming.

 

Bestuur van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, juni 2018.

Dit wordt een pagina waar een aantal oefeningen komen

die behulpzaam zijn bij

- de meditatie-houding ,

- concentratie , ed.

plaatje van lego zendo met boeddhabeeld en zitkussenDe introductiecursus laat je kennismaken met zenmeditatie. De nadruk ligt op het vertrouwd raken met het meditatiekussen en de verhalen over zen.

 

Er is aandacht voor de geschiedenis en een aantal bekende anekdotes uit de zen-traditie. Ook wordt stilgestaan bij een aantal gebruiken in de zendo (meditatieruimte).

 

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

De 8 bijeenkomsten worden voor een groot deel ingevuld met verschillende meditatie oefeningen en het bespreken van de ervaringen. Er wordt over de motieven om te mediteren gesproken en over wat je wel en niet kunt verwachten van je zenbeoefening in je dagelijkse leven. Wat betekent zen beoefenen?

 

Zazen (zitmeditatie) is een van de belangrijkste beoefeningen. Tijdens de gratis proefles / open avond wordt er aandacht besteed aan de meditatiehouding (op een kussen, een bankje of gewoon op een stoel). Verder bespreken we de mogelijke betekenis van meditatie voor ons dagelijks leven. 

 

Je maakt kennis om bewust en aandachtig in het leven te staan (mindfulness). Je ontdekt dat ideeen en kennis minder belangrijk worden en direct ervaren belangrijker wordt. Je ontwikkelt compassie, eerst voor jezelf en dan als vanzelf ook voor anderen. Je leert (meer) aanwezig te blijven in het moment en te handelen in de situatie.

 

De eerstvolgende gratis proefles / open avond is op donderdag 5 september 2019 van 18.00 tot 19.30 uur. Onder begeleiding van Paul Ryozen van Mechelen

De introductiecursus start op donderdag 12 september en duurt tot en met 7 november 2019 (niet op 24 oktober). Onder begeleiding van Paul Ryozen van Mechelen

 

Donatie 90 euro.