joost a

Joost Beving legde in 2011 de gelofte van thuisloosheid af, ten overstaan van zijn zenleraren Niko Tydeman en Gretha Aerts. Het zitten op een meditatiekussen heeft al vijfentwintig jaar een belangrijke plaats in zijn leven.

 

 

 

 

 

In het dagelijks leven is hij docent aardrijkskunde en filosofie. Dat lijken gescheiden werelden maar voor hem zijn er inspirerende raakvlakken. Door zen te beoefenen kun je leren om op een andere manier in het leven te staan en het wonder van ons bestaan te ervaren. Aardrijkskunde vertelt prachtige verhalen over dezelfde wonderbaarlijke wereld. En bij filosofie staan verwondering en reflectie aan de basis van het kritische denken. De zentraditie staat ook bekend om haar filosofische karakter. De rol van taal en het denken worden kritisch onder de loep genomen. Bij het onderzoeken van wie we werkelijk zijn leren we nergens aan vast te houden en in alle openheid te ervaren wat er in en om ons heen gebeurt.