MyoshinFonds

Het Myoshin fonds werd op 16 februari 2020 opgericht ter ere van Gretha Myoshin Jikai Aerts Roshi, symbolisch aan haar overhandigd en direct door haar weer teruggegeven aan Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. De gelegenheid was de overdracht van het geestelijk leiderschap van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam aan Helma Jifu Vulink Sensei, als dank voor vele jaren bevlogen geestelijk leiderschap door Gretha.

Myoshin, de eerste Dharma-naam van Gretha, betekent: onbegrensd hart en geest. Die kwaliteit heeft velen gedurende haar leraarschap en leiderschap geïnspireerd en gevoed. Soms ook geconfronteerd. En zal dat blijven doen. Er kon altijd geklopt worden op de deur van Myoshin.

Het logo van het fonds is een ensō geschilderd door Gretha. Een ensō is een ‘zen-cirkel’ die symbool staat voor de leegte, maar ook voor oneindige mogelijkheden.

Doel van het Myoshin fonds:

dat het ten goede komt aan de groei en bloei van:

- mensen binnen onze Sangha (in de vorm van een financiële tegemoetkoming in bepaalde beperkende omstandigheden),

- bijzondere uitgaven voor de Sangha, de Zendo of een toekomstige Zendo.

Beheer van het Myoshin fonds:

- Helma Jifu Vulink Sensei, geestelijk leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, in samenspraak met het bestuur.

Zij krijgen het vertrouwen van de Sangha om over de besteding van het fonds te beslissen; ze hebben de vrijheid om – al naar gelang de situatie – een lid van de Sangha om (geanomiseerd) advies te vragen, als zij daar behoefte aan hebben. Vanzelfsprekend zal privacy gewaarborgd worden.

Evaluatie van het Myoshin fonds:

Eenmaal per jaar zullen de geestelijk leider en het bestuur de uitgaven uit het fonds toetsen aan de doelstelling van het fonds en de gang van zaken evalueren.

Bijdragen aan het Myoshin fonds:

Op 16 februari 2020 was het startkapitaal van het Myoshin fonds, bij elkaar gebracht middels donaties van (ex-)Sangha-leden: €2.767,01

Donaties in de toekomst blijven welkom en kunnen worden gestort op rekening NL 94 INGB 000 0814 001 van Stichting Zen Centrum Rotterdam Kanzeon, onder vermelding van ‘Bijdrage Myoshin Fonds’.

Een legaat aan het Myoshin Fonds is ook mogelijk. Ons centrum heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor alle donaties worden beschouwd als giften – mits men aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoet – van de belasting afgetrokken kunnen worden. Zie meer informatie en het beleidsplan elders op deze website.

plaatje van lego zendo met boeddhabeeld en zitkussen

Datum voor de eerstvolgende open avond is nog niet bekend

Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tijdens de open avond kun je kennismaken met zenmeditatie, de zendo (meditatieruimte) en de leraar die de introductiecursus zal geven.We besteden aandacht aan je meditatiehouding (op een kussen, een bankje of op een stoel) en verzorgen een geleide meditatie zodat je zelf kunt ervaren hoe het is om te mediteren.

Verder gaan we in op wat motieven kunnen zijn om te mediteren en over wat je wel en niet kunt verwachten van meditatie voor je dagelijks leven. Kortom wat betekent het om ’zen te beoefenen’.

 

plaatje van lego zendo met boeddhabeeld en zitkussen

Dinsdag

18:00 - 19:30

11 februari t/m 31 maart

O.b.v. Sensei Helma Jifu Vulink

Donatie 90 euro

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

In de introductiecursus kun je kennismaken met zenmeditatie. In acht bijeenkomsten laten we je oefenen met verschillende meditatie oefeningen en onderscheiden we verschillende fases die je kunt meemaken gedurende je meditatie.

Er is aandacht voor houding, gewaarzijn van je lichaam en ademhaling en hoe je gedurende langere tijd ontspannen en gelijktijdig alert kunt blijven.
Ook gaan we in op de wisselwerking tussen meditatie en je dagelijks leven; hoe je met meer aandacht en bewustzijn in je leven kunt functioneren in verschillende situaties; meer vanuit directe ervaring dan vanuit ideeën en kennis.
We oefenen met behulp van geleide meditaties. Er is ruim gelegenheid voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Ook krijg je oefeningen aangereikt om thuis mee te werken.
Gedurende de cursus maken we gebruik van teksten en verhalen van boeddhistische meesters.

 

Workshop begeleide meditatie

Zaterdag 16 november 11.00 - 12.30

O.l.v. Helma Jifu Vulink Sensei.

Onze zen beoefening begint bij meditatie.

Of je nu een beginner bent of al jaren op het kussen zit, we keren steeds opnieuw terug naar de geest van de beginner; wakker worden in de werkelijkheid hier en nu; herkennen van onze Boeddha natuur.

In de workshop werken we met de ‘Four modes of Meditation’ van Tenkei Coppens Roshi. Daarbij onderscheiden we in de meditatie vier fasen. Wanneer je die leert herkennen zal dat je helpen je zazen te verdiepen en de uitwerking ervan in je dagelijks leven te versterken en situaties meer en meer te zien door de ogen van een bodhisattva.

 De workshop is zowel voor beginners als gevorderden.

 Plaats: Zen Centrum Rotterdam 

zaterdag 16 november 11.00 – 12.30u                                                                   

Donatie: € 15,-                                                                                                                                                                                                                                                                                    Voor deelnemers aan het Zen Weekend zijn er geen kosten. Wel graag even melden dat je komt.

 

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

ANBI-status

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is erkend als een algemeen nut beogende instelling, en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat donateurs aan Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, onder voorwaarden, hun giften af mogen trekken van de belasting. Zie voor de voorwaarden de website van de belastingdienst. 

Naam instelling

Stichting Zen Centrum Rotterdam Kanzeon

RSIN

8112 48 598

Adres

Noordsingel 168

3032 BK Rotterdam

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

In 1988 is Nico Tydeman begonnen met een boeddhistisch leerhuis in Rotterdam, dit werd de stichting Zengroep Rotterdam Kanzeon. Dit initiatief is in 30 jaar uitgegroeid tot een levendige Zen Centrum, met programma’s op 3 avonden, zaterdagen en diverse weekenden.

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is een toevluchtsoord midden in de stad, een plek om stil te zijn en stil te worden, een ruimte voor bezinning en meditatie. Zen is plaatsnemen op een meditatiekussen, de geest leren kennen en niet langer bevangen raken door gedachten en emoties. Zen is een levenswandel, een manier om het leven te aanschouwen en te handelen vanuit die aanschouwing.

Iedereen is welkom bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

Doelstelling

De bestudering en praktische beoefening van het Zenboeddhisme. Kanzeon Zen Centrum Rotterdam wil de volgende doelen nastreven:

  • het bevorderen van de interesse en studie, het beoefenen en het uitbreiden van het Zen Boeddhisme, in de vorm waarin het door Nico Tydeman Sensei in Nederland tot ontwikkeling is gebracht
  • ondersteuning en verspreiding van het Zen Boeddhisme in de Japanse Soto traditie (hoofdkwartier Eiheiji, Japan) van Maezumi Roshi, Genpo Roshi en die Nico Tydeman Sensei doorgegeven heeft in Rotterdam en omgeving.

Zen Centrum Rotterdam tracht haar doel te bereiken door:

  • het organiseren van bijeenkomsten en cursussen;
  • het ondersteunen van leerlingen met betrekking tot de beoefening en de bestudering van het Zen Boeddhisme
  • boeken over het Zen Boeddhisme of daarmee in verband staande onderwerpen beschikbaar te stellen en/of te verkopen
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Spiritueel leiderschap

Roshi Gretha Myoshin Jikai Aerts is spiritueel leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam. Zij ontving haar zentraining van twee meesters: Genpo Merzel Roshi, die haar de naam Myoshin gaf, en Niko Tenko Tydeman Roshi, die haar op 24 februari 2011 Dharmatransmissie gaf en Inka in februari 2019.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemeen bestuursleden (zendo en public relations).

Voorzitter
Herman Geul | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris
Therese Stam | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester
Paul van Mechelen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen bestuurslid (zendobeheer)
Ivo Brandsen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen bestuurslid (public relations)
Willem Vos | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen salaris of bezoldiging. De leraren ontvangen evenmin salaris of bezoldiging, doch slechts een bescheiden vergoeding voor de activiteiten die ze verrichten.

 

Financiële Verantwoording

Balans 31/12/2018

Balans 31/12/2018

Financieel jaaroverzicht 2018

 Financieel jaaroverzicht 2018

 

Bij Kanzeon Zen Centrum Rotterdam houden wij ons aan de ethische code 

Toch kan het zijn dat ook binnen onze sangha sprake is van ongewenste omgangsvormen. Het kan bijvoorbeeld gaan om (seksueel) intimiderend gedrag, pesten, discriminatie of schending van vertrouwen. 

In eerste instantie is de leraar het eerste aanspreekpunt indien sprake is van ongewenst gedrag.

Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, de leraar zelf betrokken is of er een andere reden is waarom de leraar in de ogen van de klager niet de juiste persoon is om de klacht te behandelen, bestaat de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij een externe vertrouwenspersoon.  Wij maken hiervoor gebruik van de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland. Zie daarvoor https://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/.

Voor alle andere gevallen waarin iemand zich onheus behandeld voelt of anderszins klachten heeft over de gang van zaken binnen de sangha kan men zich wenden tot de voorzitter van het bestuur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Studieklas’ Het verkennen van de 10 geloften’

o.l.v. Leo Sumitra Huijg Sensei.

Workshop 'Leven met Sterven' onder leiding van Irène Kaigetsu Bakker Sensei

 Je kunt je voor deze workshop alleen nog aanmelden voor de wachtlijst. 

Deel 1

“Lieverd, het leven is als sneeuw. Je kunt het niet bewaren!” (Herman van Veen)

Wat is onze eigen verhouding tot vergankelijkheid en dood?’
Deze vraag zal centraal staan tijdens deze 2-daagse workshop in de zendo van Gretha Aerts Sensei in Rotterdam.


In deel 2 van “Leven met Sterven' zal het thema zijn: ‘Hoe kunnen we werkelijk aanwezig zijn voor iemand die gaat sterven?’

Deelname aan deel 1 is voorwaarde om aan deel 2 deel te kunnen nemen.

We weten maar één ding echt zeker: ieder van ons zal ooit sterven. En daar denken we niet graag aan. Velen van ons zijn 'als de dood voor de dood'. Geconfronteerd met onze eigen vergankelijkheid of met de dood van dierbaren weten we ons vaak 'geen raad'.
Ontkenning van onze eindigheid levert echter niet minder angst op. Integendeel: juist het besef dat wij eens ophouden in deze vorm te bestaan kan ons helpen ons leven zoals het nú is meer te waarderen en 'ten volle' te Leven! Het accepteren van de eindigheid van het leven is niets anders dan het accepteren van ons leven zelf, nu!

Locatie Kanzeon Zen Centrum Rotterdam.

Noordsingel 168 3032 BK Rotterdam

Datum en tijden
13 april: 10.30 - 17.00 uur. En 's avonds de film 'Departures'
14 april: 10.00 - ca. 16.00 uur

Kosten
 € 125, reductie voor minder draagkrachtigen in overleg met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maximaal aantal deelnemers van 25 is bereikt. Je kunt je alleen nog aanmelden voor de wachtlijst. 

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan

WORKSHOP SHAKUHACHI

16 februari 2018 van 10‐12 uur

kosten: 15 euro

shakuhachi

Het Shakuhachi is een Japanse bamboe fluit. Het werd gebruikt door de Fuke stroming binnen het Zen Boeddhisme om Suizen te beoefenen (blazende meditatie)

Hélène Seiyu Codjo heeft de shakuhachi in Parijs (Frankrijk) gestudeerd. Sinds 2006 volgt zij regelmatig de masterclasses van Teruhisa Fukuda, Japanse grootmeester en leider van de Hijiri-kaï school. In januari 2013 heeft ze het Jun Shihan diploma met de naam Seiyu (HolyKindness) ontvangen van Teruhisa Fukuda. In november 2015 ontvangt ze van hem het Shihan (meester) diploma.

Op zaterdagochtend 16 februari geven we je de mogelijkheid om met dit bijzondere instrument kennis te maken. Tijdens de workshop leer je de juiste houding om de basisnoten van de shakuhachi te spelen. Door gevarieerde oefeningen geef je aandacht en ruimte aan je ademhaling. Je geest en lichaam werken muzikaal en spiritueel samen. Je maakt kennis met de Japanse muzieknotatie en je leert hopelijk je eerste noten te spelen. Het aantal plaatsen voor deze unieke kennismaking is beperkt tot acht en de eigenbijdrage bedraagt 15 euro.

Aanmelden kan bij paul van mechelen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Helene

 

Gastspreker Edel Maex ‐ De bereidheid om te kijken.

Donderdag 20 juni 19.45 – 21.30 uur

Edel Maex


Edel Maex is psychiater en hoofd van de stresskliniek in het VNA in Antwerpen, waar hij werkt met de methode van de Mindfulness Based Stress Reduction. Daarnaast heeft hij een zentraining gevolgd en verzorgt zenonderricht in Antwerpen en omgeving. Edel sluit in zijn beleving van zen het nauwst aan bij het onderricht van de hem zeer dierbare zenleraar Ton Lathouwers en Maha Karuna Ch’an.

Hij schreef diverse boeken waaronder:

  • Mindfulness. In de maalstroom van je leven
  • Een kleine inleiding in het boeddhisme
  • Wat mindfulness niet is...
  • De bereidheid om te kijken (zijn nieuwste boek)

Zie voor meer informatie www.levenindemaalstroom.be

Toegankelijk voor iedereen,  vrijwillige donatie €10.

Wil je komen en ben je geen vaste bezoeker van de donderdaggroep, meld je hier aan bezoeker. 

Donatie vragen we niet aan mensen met een seizoenskaart.