In het Kanzeon Zen Centrum kunt je vrijwel dagelijks mediteren: onder begeleiding van een ervaren en erkend zen-leraar samen met andere sanghaleden.
Heb je nog niet eerder gemediteerd, of heb je nog nooit instructie in zen meditatie ontvangen, dan is het goed om te starten met een introductie en te ervaren of onze benadering van de zen beoefening iets voor je is. Drie keer per jaar start er een serie van acht introductiebijeenkomsten. Wil je je eerst oriënteren, dan is er gelegenheid om een afspraak te maken om kennis te maken en vragen te stellen.
Heb je al ervaring met zenmeditatie, dan kun je je ook voor de vervolg introductie inschrijven, of je aansluiten bij één of meerdere van de vaste doorgaande groepen op maandag, dinsdag en donderdag, deelnemen aan de maandelijkse zaterdagmiddag zazenkai, aan een sesshin, of te participeren in een studiegroep.

Zie ook de agenda met alle programmaonderdelen komende tijd. 

Wil je je direct aanmelden voor één of meerdere onderdelen van het programma: klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

Studiegroep ‘right speech’

Zaterdagochtend tussen half elf en twaalf uur is er gelegenheid om deel te nemen in een doorgaande studiegroep waarin we ons oefenen in het verwoorden van de dharma. Deelnemers krijgen gelegenheid een korte presentatie (ca. 10 minuten) te geven aan de hand van een tevoren bestudeerde tekst. Spreken helpt bij het daadwerkelijk verinnerlijken van het dharma-onderricht. In vier bijeenkomsten krijgen alle deelnemers een aantal keer gelegenheid dit te oefenen. We maken gebruik van een aantal aandachtspunten voor waarachtig spreken. Spreek je bijvoorbeeld verbindend of neig je naar onderscheid maken? Blijf je vrij van verdediging? Is er ruimte voor humor? Hoe is de balans tussen het onderricht en je persoonlijke ervaringen? En hoe zit het met je bronvermelding? Enz, enz. De presentaties worden afgerond met enige algemene feedback en mogelijk wat aanvullingen. Helma Jifu Sensei verzorgt de klassen en er kunnen maximaal acht mensen meedoen.

Zaterdag

10.30 – 12.00

18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

  

Donatie

50 euro voor serie of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

‘Zazenkai’ betekent: samenkomen voor meditatie. Maandelijks is er gelegenheid om deel te nemen aan een zazenkai op zaterdag middag tussen één en vijf uur. Het geeft je de mogelijkheid je meditatie verder te verdiepen en (voornamelijk) in stilte aanwezig te zijn samen met andere sanghaleden. Het programma bestaat uit vijf periodes zazen afgewisseld met loopmeditatie, gelegenheid voor daisan (persoonlijk gesprek met de leraar), dharma-onderricht en reciteren van een soetra.

Zaterdag zazenkai

13.00 - 17.00

18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari

 

O.b.v.  Helma Jifu Vulink Sensei

  

 Donatie

22,50 euro per middag of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

 

 

zaterdag 11 juli: 13.30-17.30 in de Zendo

zondag 12 juli: 9.30-12.30 in de buitenlucht                                                                                                                                                                                                                            

In het weekend van 11 en 12 juli is er gelegenheid om in stilte en in gesprek gezamenlijk wat langere tijd te oefenen; op zaterdagmiddag komen we bijeen in de Zendo voor zazen en een dharmales (dharmales ook via Zoom 16.00-17.00).

Zondagochtend wandelen we vanaf de Zendo in stilte door de vroege stad naar een natuurgebied. Op een ruime plek nemen we pauze om iets te drinken (en te eten), elkaar te ontmoeten en wat bij te praten. Na een uur wandelen we weer in stilte via een andere route terug naar de Zendo.

Ieder zorgt zelf voor drinken (en zonodig iets te eten). 

Deelname is mogelijk voor één of beide dagen.

Inschrijving vooraf i.v.m. het beperkte aantal plaatsen : 

zaterdag 11 deelnemers, zondag 12 deelnemers

o.b.v.  Helma Jifu Vulink Sensei

Donatie

20 euro per dag of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

 

 

 

 

Dinsdag

7:00 - 8:00

start 9 februari t/m 29 juni

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

 

Woensdag

7:00 - 8:00

start 10 februari t/m 30 juni

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

 

Vrijdag

8:00 - 9:00

start 12 februari t/m 2 juli

 

 

 

 

 

 

AVONDEN

Op maandag-, dinsdag- en donderdag avond is er gelegenheid tot mediteren in groepsverband onder begeleiding van één van de vaste leraren. Zazen staat centraal en wordt ondersteund door loopmeditatie, dharma-onderricht, gelegenheid tot daisan (individueel gesprek met de leraar), koan- en tekststudie en enig ritueel.

Op maandagavond komen er twee groepen bijeen, die beide tevens online bij te wonen zijn. Onder begeleiding van Helma Jifu Sensei.
Maandag 30 augustus t/m 20 december   

18:00 - 19:30 uur; ook online

20:00 - 21:45 uur; ook online

 

Gastspreker: Gretha Jikai Roshi

                        4 oktober 19.30 - 21.00 uur

Op dinsdagavond komt er een groep bijeen onder begeleiding van Helma Jifu Sensei
Dinsdag 31 augustus t/m 21 december
20:00 - 21:45uur; ook online

Op donderdagavond komt er een groep bijeen onder begeleiding van Leo Sumitra Sensei. De eerste drie donderdagen van de maand is er drie keer een half uur zazen afgewisseld met loopmeditatie. De vierde donderdag wordt er naast zazen groepsgewijs een dharmatekst gelezen en besproken.
Deelnemers aan de maandag- en dinsdagavonden zijn op donderdag welkom voor extra gelegenheid tot zazen.
Donderdag start 2 september t/m 16 december
20:00 - 21:45; ook online

OCHTENDEN

Driemaal in de week is er in de ochtenduren gelegenheid om gezamenlijk te mediteren. Op dinsdag- en woensdagochtend tussen zeven en acht uur zijn er twee perioden zazen, afgewisseld met loopmeditatie, begeleid door Helma Jifu Sensei. Desgewenst is er ook gelegenheid tot daisan. Op de vrijdagochtend, tussen acht en negen uur, komt er een aantal sanghaleden bijeen voor gezamenlijke meditatie; twee periodes zazen, afgewisseld met loopmeditatie.
Vooraf aanmelden is niet nodig.