Big Mind training: Open Geest – Groot Hart

Onder leiding van Marli Jifu Daigen Lindeboom Sensei
3 Zaterdagochtenden van 10.30 – 12.30 uur.
9 februari, 9 maart en 6 april 2019
Plaats: Zen Centrum Rotterdam
Kosten: € 60 voor gehele serie of €25 per keer

 

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

Naast onze Zen praktijk: het in stilte zitten, is het Big Mind proces een unieke manier om onze geest en hart te leren kennen.

Het Big Mind proces, ontwikkeld door Genpo Roshi, is een samengaan van de inzichten van de Zen praktijk en een Westerse bewustzijnsmethode Voice Dialogue, ontwikkeld door Hal en Sidra Stone.

Er wordt vanuit gegaan dat onze menselijke persoonlijkheid is opgebouwd uit vele facetten. Ze hebben een eigen stem en energie, die door dialoog met de begeleider uitgenodigd worden te spreken en zich te laten voelen, waaronder persoonlijke stemmen zoals bv. de controleur, de beschermer, de harde werker, het speelse kind, als de stem van wijsheid, mededogen, vertrouwen, vreugde etc. Hierdoor zijn we in staat om op een speelse, dynamische wijze de eigen geest te onderzoeken en zijn vele kanten te ontdekken. Door een facet van onszelf helemaal te worden, leren we de egocentrische- en de verlichte kwaliteiten kennen. We leren om uit het beperkte ik te stappen en een ervaring te hebben van het grote bewustzijn; Wijsheid en Mededogen. Alle stemmen komen uiteindelijk voort uit een en dezelfde bron, uit de eenheid van alle dingen. Dat is de sleutel van Big Mind. In de bijeenkomsten wil ik graag werken met ons spirituele pad met de ervaringen en obstakels, die we daarop kunnen tegenkomen.