Een levende praktijk

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam staat in de traditie van Maezumi Roshi, een Japanse zenmeester die het zenboeddhisme in de zestiger jaren van de vorige eeuw naar het Westen bracht. Hij is stichter van de White Plum Asanga. Sindsdien is het al door twee generaties zenmeesters tot aan Gretha Myoshin Aerts doorgegeven en opnieuw vormgegeven binnen onze westerse cultuur.

 

Maezumi Roshi's uitspraak "Je leven waarderen" is een leidraad voor de zenbeoefening. Dit realiseren we door op intieme wijze aanwezig te blijven bij wat er in en om ons heen gebeurt. Door het openstellen van onze hart/geest en het (aan)geraakt worden door het bestaan leren we anders te leven met onze onzekerheden en angsten en groeit het vertrouwen. 

 

Zen is plaatsnemen op een meditatiekussen, de geest leren kennen en niet langer bevangen raken door gedachten en emoties. Zen is een levenswandel, een manier om het leven te aanschouwen en te handelen vanuit die aanschouwing. Zen is een levenslange oefening in bevrijd leven. 

 

Zen biedt een verzameling hulpmiddelen om een bevrijd bestaan te leiden. Het gaat niet om de hulpmiddelen, maar om wat zij beogen: het dagelijks bestaan te leiden met een verlicht gemoed. Verlichting betekent verlicht denken, communiceren en handelen. Dat heeft alles met het dagelijks leven te maken en niets met een heilige werkelijkheid die hier buiten zou staan, want die bestaat bij zen niet.

 

Ons zencentrum staat midden in de wereld. De sangha wordt gevormd door mensen met een maatschappelijk bestaan en de wil om een spiritueel pad te gaan. De zentraining bestaat uit een aantal praktijken die onderling samenhangen. Centraal staat zazen, het zitten in stilte. De zenleraar begeleidt leerlingen in daisan (persoonlijk onderhoud) en geeft les over de dharma (zenboeddhistische leer). Interactie met andere sanghaleden is een wezenlijk onderdeel van de beoefening. 'Alles is erop gericht om je leven te zien als het pad dat je gaat', zegt zenleraar Gretha Jikai Aerts, 'het samenvallen met je bestaan op elk moment.'  

 

Gretha Jikai Aerts Roshi geeft geen makkelijk toepasbaar levensrecept. Geen spirituele gymnastiek of handige trucs die het leven aangenamer maken en prestaties vergroten. In sommige dingen moeten we wellicht juist minder goed worden om tot inzicht te komen, en niet meer alles weten. Het gaat niet om het beantwoorden van vragen, maar juist om het mysterie van het bestaan.

 

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is een toevluchtsoord midden in de stad, een plek om stil te zijn en stil te worden, een ruimte voor bezinning en meditatie.

 

Iedereen is welkom bij ons.