Kanzeon Zen Centrum Rotterdam werkt met een systeem waarbij verzocht wordt om een vrijwillige bijdrage/donatie. Het werken met donaties sluit goed aan bij het karakter van onze sangha.