Tijdens de bijeenkomsten wordt er wekelijks een korte geleide meditatie gegeven en is er gelegenheid tot vragen over je beoefening thuis. Daaropvolgend is er 25 minuten zazen in stilte, loopmeditatie, en een dharmales/gesprek aan de hand van een korte tekst waarin boeddhistische basisbegrippen en leringen worden aangereikt. Daarbij richten we ons met name op hoe je daarmee kunt werken in je dagelijks leven.

Er is tevens gelegenheid in deze periode om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met de leraar.

De vervolg cursus is een verdieping van de introductie en is daarnaast een goede voorbereiding om door te stromen naar één van de doorgaande groepen.

   donderdag

  18:00 - 19:30

11 januari t/m 15 februari

  o.b.v. Paul Ryozen van Mechelen

  dinsdag

 18:00 - 19:30

5 maart t/m 9 april

  o.b.v. Eva Jikaku Boomsluiter en Jifu Vulink

 

Donatie 70 euro

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

Bos-Wandelen


Bos-Wandelen in het Kralingse Bos.
Maandelijks is er een wandeling o.b.v. Leo Sumitra Huijg.
Start: De Eekhoorn, Prinses Beatrixlaan 24, 3062 CM Rotterdam
We lopen via de paden Hazenpad en Naaldbomenpad
Op de heenweg zijn we in stilte.


Bos-wandelen
Zonder verstrikt te raken in namen, voorkeuren en afwijzen.
Zoals een vis het water niet scheidt,
Zoals een vogel de lucht niet doorklieft,
Zo is het Bos één met onze voeten, hoofd en longen.

zaterdag
13.00 – 15.00
elke 4de zaterdag van de maand, uitgezonderd april en mei

O.b.v. Leo Sumitra Sensei

In het Kanzeon Zen Centrum kunt je vrijwel dagelijks mediteren: onder begeleiding van een ervaren en erkend zen-leraar samen met andere sanghaleden.
Heb je nog niet eerder gemediteerd, of heb je nog nooit instructie in zen meditatie ontvangen, dan is het goed om te starten met een introductie en te ervaren of onze benadering van de zen beoefening iets voor je is. Drie keer per jaar start er een serie van zes introductiebijeenkomsten. Daarop volgend kun je meedoen met een introductie-vervolg
Heb je al ervaring met zenmeditatie, dan is het ook mogelijk om aan te sluiten bij één of meerdere van de vaste doorgaande groepen op maandag, dinsdag en donderdag, of deel te nemen aan de maandelijkse zaterdagmiddag zazenkai, aan een sesshin, of te participeren in een Workshop

Wil je je aanmelden voor één of meerdere onderdelen van het programma: klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

Studiegroep ‘right speech’

Zaterdagochtend tussen half elf en twaalf uur is er gelegenheid om deel te nemen in een doorgaande studiegroep waarin we ons oefenen in het verwoorden van de dharma. Deelnemers krijgen gelegenheid een korte presentatie (ca. 10 minuten) te geven aan de hand van een tevoren bestudeerde tekst. Spreken helpt bij het daadwerkelijk verinnerlijken van het dharma-onderricht. In vier bijeenkomsten krijgen alle deelnemers een aantal keer gelegenheid dit te oefenen. We maken gebruik van een aantal aandachtspunten voor waarachtig spreken. Spreek je bijvoorbeeld verbindend of neig je naar onderscheid maken? Blijf je vrij van verdediging? Is er ruimte voor humor? Hoe is de balans tussen het onderricht en je persoonlijke ervaringen? En hoe zit het met je bronvermelding? Enz, enz. De presentaties worden afgerond met enige algemene feedback en mogelijk wat aanvullingen. Helma Jifu Sensei verzorgt de klassen en er kunnen maximaal acht mensen meedoen.

Zaterdag

10.30 – 12.00

data nog niet bekend

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

  

Donatie

50 euro voor serie of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

Zazenkai’  betekent: samenkomen voor meditatie. Maandelijks is er gelegenheid om deel te nemen aan een zazenkai op zaterdag middag tussen 13 en 17 uur. Het geeft je de mogelijkheid je meditatie verder te verdiepen en (voornamelijk) in stilte aanwezig te zijn samen met andere sanghaleden. Het programma bestaat uit vijf periodes zazen afgewisseld met loopmeditatie, zo mogelijk gelegenheid voor daisan (persoonlijk gesprek met de leraar), dharma-onderricht en we reciteren gezamenlijk de Hartsoetra en de vier Bodhisattva Geloften.

 

17 februari:  Zazenkai

De Zazenkai begint om 13 uur en eindigt om 17 uur en is obv Leo Sumitra Sensei.    

16 maart: Zazenkai  +  Zen en het Lichaam

Vanaf 10 uur ben je welkom voor koffie en thee. Van 10.30-12 uur beginnen we met een workshop Zen en het Lichaam obv Sandra Getsuren.  Daarin wordt aandacht gegeven aan het lichaam en de adem. We werken met eenvoudige losmaak-oefeningen voor de juiste zithouding en doen ontspanningsoefeningen waarin we leren waarnemen wat voelbaar is in het lichaam en hoe we ademen. De les is geschikt voor iedereen. De oefeningen worden op een kalme en rustige wijze uitgevoerd.

Daaropvolgend is er een gezamenlijke lunch. Het programma van de zazenkai begint om 13 uur en eindigt om 17 uur. Een deel van de dag meedoen is ook mogelijk. Mocht je alleen ‘s middags kunnen, dan kun je instappen vanaf 12.30 uur. De Zazenkai is o.b.v. Helma Jifu Sensei

13 april: Zazenkai  +  Zen en het Lichaam

Vanaf 10 uur ben je welkom voor koffie. Van 10.30-12 uur beginnen we met een workshop Zen en het Lichaam obv Sandra Getsuren.  Daarin wordt aandacht gegeven aan het lichaam en de adem. We werken met eenvoudige losmaak-oefeningen voor de juiste zithouding en doen ontspanningsoefeningen waarin we leren waarnemen wat voelbaar is in het lichaam en hoe we ademen. De les is geschikt voor iedereen. De oefeningen worden op een kalme en rustige wijze uitgevoerd.

Daaropvolgend is er een gezamenlijke lunch. Het programma van de zazenkai begint om 13 uur en eindigt om 17 uur. Een deel van de dag meedoen is ook mogelijk. Mocht je alleen ‘s middags kunnen, dan kun je instappen vanaf 12.30 uur. De Zazenkai is o.b.v. Eva Jikaku Boomsluiter

11 mei: Zazenkai vervalt

Deze Zazenkai  komt te vervallen en daarvoor in de plaats wordt er een workshop aangeboden (zie elders in de website).   

8 juni: Zazenkai gecombineerd met Big Mind Werk

Tijdens deze middag zal een deel van de bijeenkomst gewijd zijn aan zazen en een deel aan werken met Big Mind. Daarin werken we met onze ‘innerlijke stemmen’, inclusief de aspecten van onszelf waar we vaak niet zo blij mee zijn. Het kan ons inzicht geven en ertoe bijdragen ons hele mens-zijn te omarmen. Bovendien kunnen we met behulp van het Big Mind proces contact maken met de ‘non-duale stemmen’, zoals onvoorwaardelijke liefde en wijsheid, die onbegrensd zijn en onze individuele persoonlijkheid te boven gaan. Het Big Mind proces is ontwikkeld door Genpo Roshi en het kan een welkome aanvulling zijn op traditionele meditatie.  De Zazenkai is o.b.v. Paul Ryozen van Mechelen van 13.00 - 17.00 uur

 

Donatie

22,50 euro of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

 

 

   

WORKSHOP LICHAAM, STEM, SOETRA

Op zaterdagmiddag zal de dirigent Pieter Bosma een workshop Lichaam, Stem, Soetra verzorgen.
Tijdens de workshop onderzoeken we een middag lang hoe je je stem vrijuit kunt gebruiken en te zingen met je hele lichaam.We beginnen met lichaamswerk en vervolgen met stem-oefeningen waarmee je je stemgeluid voluit kunt laten klinken en expressie kunt geven. Later in de middag bouwen we dit verder uit met het zingen van en improviseren met enkele voor ons bekende soetra’s en we eindigen met een welluidende boeddhistische service.

De workshop is geschikt voor iedereen. Wil je meedoen, geef je dan zo snel mogelijk op; er is een beperkt aantal plaatsen.

 

Datum, tijd en plaats: zaterdag  11 mei, van 13.00 tot 17.00 u in de Soussol in Gebouw De Heuvel

 

Donatie

25 euro

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

                                           

 

 

Dinsdag

7:00 - 8:00

start 9 januari t/m 29 juni

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

 

Woensdag

7:00 - 8:00

start 10 januari t/m 30 juni

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

 

Vrijdag

8:00 - 9:00

start 12 januari t/m 2 juli

O.b.v. sanghaleden

 

 

 

 

 

 

AVONDEN

Op maandag-, dinsdag- en donderdag avond is er gelegenheid tot mediteren in groepsverband onder begeleiding van één van de vaste leraren. Zazen staat centraal en wordt ondersteund door loopmeditatie, dharma-onderricht, gelegenheid tot daisan (individueel gesprek met de leraar), koan- en tekststudie en enig ritueel.

Op maandagavond komen er twee groepen bijeen, die beide tevens online bij te wonen zijn. Onder begeleiding van Helma Jifu Sensei.
Maandag 5 februari t/m 24 juni

18:00 - 19:35 uur; ook online

20:00 - 21:45 uur; ook online

Gastsprekers:

 

Op dinsdagavond komt er een groep bijeen onder begeleiding van Helma Jifu Sensei
Dinsdag 6 februari t/m 25 juni


20:00 - 21:45uur; ook online

 

Op donderdagavond komt er een groep bijeen onder begeleiding van Leo Sumitra Sensei. De eerste drie donderdagen van de maand is er drie keer een half uur zazen afgewisseld met loopmeditatie. De vierde donderdag wordt er naast zazen groepsgewijs een dharmatekst gelezen en besproken.
Deelnemers aan de maandag- en dinsdagavonden zijn op donderdag welkom voor extra gelegenheid tot zazen.
Donderdag  8 februari t/m 27 juni                    

20:00 - 21:45; ook online

 

Donatie: 255 euro per half jaar (zie ook: financiële informatie)

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

OCHTENDEN

Driemaal in de week is er in de ochtenduren gelegenheid om gezamenlijk te mediteren. Op dinsdag- en woensdagochtend tussen zeven en acht uur zijn er twee periodes zazen, afgewisseld met loopmeditatie, begeleid door Helma Jifu Sensei. Desgewenst is er ook gelegenheid tot daisan. Na de meditatie is er op woensdag gelegenheid om mee te doen met een korte ochtendservice.

Op de vrijdagochtend, tussen acht en negen uur, komt er een aantal sanghaleden bijeen voor gezamenlijke meditatie; twee periodes zazen, afgewisseld met loopmeditatie.

Vooraf aanmelden is niet nodig bij de verschillende ochtenden, en één periode zazen meedoen is ook mogelijk.