Tijdens de bijeenkomsten wordt er wekelijks een korte geleide meditatie gegeven en is er gelegenheid tot vragen over je beoefening thuis. Daaropvolgend is er 25 minuten zazen in stilte, loopmeditatie, en een dharmales/gesprek aan de hand van een korte tekst waarin boeddhistische basisbegrippen en leringen worden aangereikt. Daarbij richten we ons met name op hoe je daarmee kunt werken in je dagelijks leven.

Er is tevens gelegenheid in deze periode om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met de leraar.

De vervolg cursus is een verdieping van de introductie en is daarnaast een goede voorbereiding om door te stromen naar één van de doorgaande groepen.

dinsdag

18:00 - 19:30

-   7 november t/m 19 december

 

  o.b.v. Marcel Kaiun Calkhoven

 

Donatie 80 euro

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

Bos-Wandelen


Bos-Wandelen in het Kralingse Bos.
Maandelijks is er een wandeling o.b.v. Leo Sumitra Huijg.
Start: De Eekhoorn, Prinses Beatrixlaan 24, 3062 CM Rotterdam
We lopen via de paden Hazenpad en Naaldbomenpad
Op de heenweg zijn we in stilte.


Bos-wandelen
Zonder verstrikt te raken in namen, voorkeuren en afwijzen.
Zoals een vis het water niet scheidt,
Zoals een vogel de lucht niet doorklieft,
Zo is het Bos één met onze voeten, hoofd en longen.

zaterdag
13.00 – 15.00
elke 4de zaterdag van de maand

O.b.v. Leo Sumitra Huijg

In het Kanzeon Zen Centrum kunt je vrijwel dagelijks mediteren: onder begeleiding van een ervaren en erkend zen-leraar samen met andere sanghaleden.
Heb je nog niet eerder gemediteerd, of heb je nog nooit instructie in zen meditatie ontvangen, dan is het goed om te starten met een introductie en te ervaren of onze benadering van de zen beoefening iets voor je is. Drie keer per jaar start er een serie van acht introductiebijeenkomsten. Daarop volgend kun je meedoen met een introductie-vervolg
Heb je al ervaring met zenmeditatie, dan is het ook mogelijk om aan te sluiten bij één of meerdere van de vaste doorgaande groepen op maandag, dinsdag en donderdag, of deel te nemen aan de maandelijkse zaterdagmiddag zazenkai, aan een sesshin, of te participeren in een Workshop

Wil je je aanmelden voor één of meerdere onderdelen van het programma: klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

Studiegroep ‘right speech’

Zaterdagochtend tussen half elf en twaalf uur is er gelegenheid om deel te nemen in een doorgaande studiegroep waarin we ons oefenen in het verwoorden van de dharma. Deelnemers krijgen gelegenheid een korte presentatie (ca. 10 minuten) te geven aan de hand van een tevoren bestudeerde tekst. Spreken helpt bij het daadwerkelijk verinnerlijken van het dharma-onderricht. In vier bijeenkomsten krijgen alle deelnemers een aantal keer gelegenheid dit te oefenen. We maken gebruik van een aantal aandachtspunten voor waarachtig spreken. Spreek je bijvoorbeeld verbindend of neig je naar onderscheid maken? Blijf je vrij van verdediging? Is er ruimte voor humor? Hoe is de balans tussen het onderricht en je persoonlijke ervaringen? En hoe zit het met je bronvermelding? Enz, enz. De presentaties worden afgerond met enige algemene feedback en mogelijk wat aanvullingen. Helma Jifu Sensei verzorgt de klassen en er kunnen maximaal acht mensen meedoen.

Zaterdag

10.30 – 12.00

data nog niet bekend

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

  

Donatie

50 euro voor serie of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

‘Zazenkai’ betekent: samenkomen voor meditatie. Maandelijks is er gelegenheid om deel te nemen aan een zazenkai op zaterdag middag tussen één en vijf uur. Het geeft je de mogelijkheid je meditatie verder te verdiepen en (voornamelijk) in stilte aanwezig te zijn samen met andere sanghaleden. Het programma bestaat uit vijf periodes zazen afgewisseld met loopmeditatie, er is gelegenheid voor daisan (persoonlijk gesprek met de leraar), dharma-onderricht en reciteren van een soetra.

Zaterdag zazenkai

13.00 - 17.00

 

17 juni obv Leo Sumitra Huijg 

16 september obv Herlma Jifu Vulink

21 oktober

18 november

16 december

 

Donatie

22,50 euro of groot abonnement

Klik hier om naar 'aanmelden' te gaan

 

 

 

 

   

Workshop Zen en het Lichaam: lichaam en geest in balans

Als je beweging in stilte bestudeert

En stilte in beweging

Verdwijnen stilte en beweging allebei

(Hsin hsin Ming)

Het lichaam speelt een centrale rol in de zenbeoefening. De zithouding, de kracht in de onderbuik, spanning en ontspanning, de handhouding, de gevoelens in het lichaam, pijn in de benen, de ademhaling, langzaam en snel lopen; al deze elementen vormen onderdeel van de beoefening.

In deze workshop gaan we het lichaam nader verkennen aan de hand van oefeningen uit verschillende tradities; qi gong voor energie en stabiliteit (hara), yogahoudingen voor het oplossen van blokkades en ontspanning, en pranayama (ademhalingsoefeningen) voor verstilling van de geest. Ook gaan we werken met verschillende handhoudingen (mudra’s) om de effecten daarvan op de meditatie te ontdekken.

De workshop is geschikt voor iedereen, zowel beginners als ervaren zitters. Trek makkelijk zittende kleding aan.

Datum en tijd: zaterdag 14 januari 2023, van 14.00 tot 16.30 u.

Eva Boomsluiter 

                                           

 

 

Dinsdag

7:00 - 8:00

start 9 februari t/m 29 juni

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

 

Woensdag

7:00 - 8:00

start 10 februari t/m 30 juni

O.b.v. Helma Jifu Vulink Sensei

 

 

Vrijdag

8:00 - 9:00

start 12 februari t/m 2 juli

 

 

 

 

 

 

AVONDEN

Op maandag-, dinsdag- en donderdag avond is er gelegenheid tot mediteren in groepsverband onder begeleiding van één van de vaste leraren. Zazen staat centraal en wordt ondersteund door loopmeditatie, dharma-onderricht, gelegenheid tot daisan (individueel gesprek met de leraar), koan- en tekststudie en enig ritueel.

Op maandagavond komen er twee groepen bijeen, die beide tevens online bij te wonen zijn. Onder begeleiding van Helma Jifu Sensei.
Maandag 7 februari t/m 26 juni 

18:00 - 19:30 uur; ook online

20:00 - 21:45 uur; ook online

Gastsprekers:

 

Op dinsdagavond komt er een groep bijeen onder begeleiding van Helma Jifu Sensei
Dinsdag 7 februari t/m 27 juni
20:00 - 21:45uur; ook online

 

Op donderdagavond komt er een groep bijeen onder begeleiding van Leo Sumitra Sensei. De eerste drie donderdagen van de maand is er drie keer een half uur zazen afgewisseld met loopmeditatie. De vierde donderdag wordt er naast zazen groepsgewijs een dharmatekst gelezen en besproken.
Deelnemers aan de maandag- en dinsdagavonden zijn op donderdag welkom voor extra gelegenheid tot zazen.
Donderdag start 9 februari t/m 29 juni
20:00 - 21:45; ook online

 

OCHTENDEN

Driemaal in de week is er in de ochtenduren gelegenheid om gezamenlijk te mediteren. Op dinsdag- en woensdagochtend tussen zeven en acht uur zijn er twee perioden zazen, afgewisseld met loopmeditatie, begeleid door Helma Jifu Sensei. Desgewenst is er ook gelegenheid tot daisan. Op de vrijdagochtend, tussen acht en negen uur, komt er een aantal sanghaleden bijeen voor gezamenlijke meditatie; twee periodes zazen, afgewisseld met loopmeditatie.
Vooraf aanmelden is niet nodig en één periode zazen meedoen is ook mogelijk.